23-08-06

In mijn ogen heeft VIVANT groot gelijk

Kamerlid Rik Daems (VLD) vindt het niet meer te rechtvaardigen dat werklozen een uitkering krijgen zonder dat daar iets tegenover staat. Hij stelt voor dat ze verplicht worden om zich één dag per week in te zetten voor de gemeenschap. Welke werklozen in aanmerking komen voor welke taken wil Daems laten coördineren door een nieuw op te richten Federaal Agentschap voor Gemeenschapsdienst. De VLD'er wil het thema hoog op de politieke agenda plaatsen.

Vele hardwerkende mensen vinden, net zoals Rik Daems, dat het onrechtvaardig is dat werklozen geld krijgen om niets te doen.

Het gevolg van dit voorstel zal echter zijn dat er weer een administratie bijkomt. Dat betekent nog meer administratie, meer ambtenaren en meer belastingen. De ervaring met verplichte tewerkstelling leert immers ook dat de kost van de begeleiding ervan (administratie, personeelsmanagement, uitvoerend management, kwaliteitscontrole, sancties in geval van wangedrag… ) groter is dan wat het opbrengt.

De staat die verplichte tewerkstelling organiseert en werk bedenkt dat niet noodzakelijk aan de marktbehoefte voldoet, zagen we al bezig in de Sovjetunie, China en Cuba.

In tegenstelling tot de heer Daems is het voor Vivant duidelijk dat de markt en niet de staat voor werk zorgt. Werk is er gewoon. Vivant wil niet de werklozen aanpakken, wel de oorzaak van werkloosheid. Dat er zoveel werklozen zijn is net omdat er geen vrije arbeidsmarkt is.

Bij de huidige regelgeving verdient een ongeschoold werkloos gezinshoofd 150 Euro per maand als hij gaat werken, namelijk het verschil tussen zijn/haar netto loon van 1050 € en zijn/haar uitkering van 900 €. In een maand zijn er ongeveer 150 werkuren. Onze overheid verwacht dat deze mensen gaan werken voor 1 € per uur. Daarbij moeten zij nog zelf transport en kinderoppas betalen en verliezen zij de voordelen van uitkerings-gerechtigd te zijn.

Diezelfde mensen tewerkstellen, kost aan een kleine zelfstandige 15 € per uur. Begrijpelijk dat die zelfstandigen liever zelf 70 uur per week werken eerder dan zich dure hulp te permitteren, het faillissement loert immers steeds om de hoek. Werk is er anders genoeg. In de buurteconomie en de zorgsector bijvoorbeeld. Werk aannemen wordt echter door de overheid ontmoedigd, werk geven wordt door de overheid bestraft.

Vivant wenst snel een radicale hervorming van de arbeidsmarkt, zodat in het wit werken weer loont en zodat zelfstandigen medewerkers kunnen aanwerven.

Vivant verzet zich tegen het vervolgen en bestraffen van werklozen. Niet de werklozen, maar de politiek, vakbonden en sommige werkgeversorganisaties zijn samen verantwoordelijk voor de welvaartsvernietiging ten gevolge van de belasting op en de regelgeving rond arbeid.


Roland Duchâtelet
Voorzitter Vivant

08:38 Gepost door luistervinkje in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.